پکیج های طراحی سایت

لیست پکیج های شرکت طراحی وب سایت آواتم

پایه - شرکتی

م تومان 1,200
 • قالب انتخابی
 • دامنه ir
 • پشتیبانی یکساله
 • دارای فایل آموزشی
 • تحویل 2 تا 4 روزکاری

پایه - فروشگاهی

م تومان 1,600
 • قالب انتخابی
 • دامنه ir
 • پشتیبانی یکساله
 • دارای فایل آموزشی
 • تحویل 2 تا 4 روزکاری

نام پکیج : پایه

درحال به روزرسانی

استاندارد - شرکتی

م تومان 1,500
 • قالب اختصاصی
 • دارای صفحه ساز
 • دامنه ir
 • پشتیبانی یکساله
 • دارای فایل آموزشی
 • تحویل 7 تا 10 روزکاری

استاندارد - فروشگاهی

م تومان 2
 • قالب اختصاصی
 • دارای صفحه ساز
 • دامنه ir
 • پشتیبانی یکساله
 • دارای فایل آموزشی
 • تحویل10 تا 15 روزکاری

نام پکیج : استاندارد

درحال به روزرسانی

پیشرفته - شرکتی

م تومان شروع از 3
 • کدنویسی از پایه
 • کدهای بهینه برای سئو
 • دامنه com
 • پشتیبانی یکساله
 • دارای فایل آموزشی
 • تحویل 30 تا 45 روزکاری
پرفروشترین

پیشرفته - فروشگاهی

م تومان شروع از 4
 • قالب اختصاصی
 • کدهای بهینه برای سئو
 • دامنه com
 • پشتیبانی یکساله
 • دارای فایل آموزشی
 • تحویل10 تا 15 روزکاری
پرفروشترین

نام پکیج : پیشرفته

درحال به روزرسانی

هاست وردپرس

پرتال اختصاصی

م تومان شروع از 5
 • کدنویسی اختصاصی با لاراول
 • کدهای بهینه برای سئو
 • دارای فایل آموزشی
 • پشتیبانی

نام پکیج : پرتال اختصاصی

درحال به روزرسانی