دایره اجتماعی و پایین راهنمای ابزار
مستطیل اجتماعی و بالا راهنمای ابزار
اشتراک گذاری اجتماعی
اجتماعی Shortcode
مهرت نوار سبک 1
 • فتو شاب60%
 • فلشmoderate
 • کدهای جاوا اسکریپ80%
 • ورد پرس90%
 • پی اچ پیeasy
 • فتو شاب60%
 • فلشmoderate
 • جاوا اسکریپ80%
 • ورد پرس90%
 • پی اچ پیeasy
مهرت های نوار سبک 2
 • فتو شاب
  90%
 • فلش
  40%
 • جاوا اسکریپ
  40%
 • ورد پرس
  90%
 • پی اچ پی
  80%
 • فتو شاب
  30%
 • فلش
  40%
 • جاوا اسکریپ
  70%
 • ورد پرس
  50%
 • پی اچ پی
  easy
مهرتهای نوار Shortcode
 • Flashدرصد جایگزین