این روزها کم پیدا میشود که افراد از طریق موبایل با اینترنت به دهکده جهانی متصل نباشند. یا اینکه با اپلیکیشنهایی مانند وایبر و تلگرام و .. آشنایی نداشته باشند. پس شما میتوانید از این امکان نهایت استفاده را ببرید و تبلیغات خود را در این مکانها انجام دهید.