گاهی نیاز است که خدمات خود را بر روی کاغذ بیاورید و به عنوان یک معرف به مشتریان حضوری خود ارائه دهید این خدمات روی کاغذ و معرفی نامه ها می توانند شامل بروشور ، کارت ویزیت ، کاتالوگ و … باشند.

تیم طراحی سایت آواتم در کنار خدمات طراحی سایت طراحی انواع بروشور ، کاتالوگ ، نشان تجاری ، پوستر و .. ارائه میدهد .